Okuma Zorluğu(Türkçe Prep)

Okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklara yöneliktir. Bu nedenle 2.sınıf ve sonrasında uygulamaya başlanmaya uygun bir program olarak geliştirilmiştir.Yapılan boylamsal araştırmalar sonrasında Prep’in uygulanma aralığının yaş ve sınıf düzeyi ne olursa olsun okuma problemleri yaşayan her çocuğa uygulanabilirliği kanıtlanmıştır.Oldukça yapılandırılmış olan Prep, uygulayıcıya tam olarak ne yapması gerektiği konusunda açık yönergeler sunarak Prep uygulamalarında eğitimcinin desteği minimum düzeyde tutulur.Böylece öğrencinin kendisini en uygun stratejiyi keşfedip karşılaştığı diğer problemlerde kullanabilir hale gelmesi sağlanmaktadır.

Call Now Button